Sila kongsi info / jawatan kosong ini sekarang..

Jawatan kosong kerajaan dan swasta terkini 2015

Monday, 17 September 2012

Jawatan Kosong Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia (KPKK) - TERBUKA

 |  at  7:36 pm  | Inspirasi by  Jawatan Kosong No commentsWarganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur 18 tahun ke atas pada tarikh iklan ditutup dipelawa untuk memohon jawatan seperti berikut:-


1. Jawatan/Kumpulan/Skim Perkhidmatan

(a) Jawatan : Pemandu Kenderaan Gred R3
(b) Kementerian/Jabatan : Kementerian Penerangan, Komunikasi 
Dan Kebudayaan Malaysia

(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan

(c) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/
Tidak Mahir

2. Jadual Gaji Gred R3 :   P1  RM792.60  -  RM1610.99
          P2  RM840.60  -  RM1688.45
          P3  RM890.43  -  RM1767.76


3. Syarat Lantikan:

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) (i) Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; 

(ii) Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan

(iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

  Gaji permulaan ialah pada Gred R3:

Lesen D         P1 RM884.90
Lesen E/E1/E2         P1 RM931.05
Lesen F/H P1 RM977.20
Lesen G/I         P1 RM1023.35

(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.


4. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(a) Mempunyai kelayakan di perenggan 3(c) (ii) dan (iii) di atas; dan

(b) Berumur kurang 54 tahun pada tarikh lantikan.


5. Taraf Jawatan :   Tetap


6. Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini  adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.


7. Fungsi Bidang Tugas

Bertanggungjawab memeriksa dan memastikan kenderaan dalam keadaan bersih serta baik, memandu kenderaan dalam keadaan selamat, mencatatkan pergerakan kenderaan ke dalam buku log dan melaporkan sebarang kerosakan/kemalangan kepada pegawai penjaga.


8. Cara Memohon

(a) Pemohonan hendaklah menggunakan Borang KPKK 01/09 yang boleh didapati dari Ketua Setiausaha, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Aras 21 Menara KPKK, Lot 4G9 Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya atau dalam laman web Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia http://www.kpkk.gov.my.

(b) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar terbaru berukuran passport, salinan Sijil Kelahiran, Salinan Kad Pengenalan, Salinan Sijil-Sijil Persekolahan dan kelulusan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan.
(c) Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dengan menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi terkini dan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini serta Laporan Pengisytiharan Harta.

(d) Nama jawatan yang dipohon hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kiri sampul surat.

(e) Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK:

(i) tidak disertakan dengan dokumen yang diperlukan;
(ii) tidak lengkap atau tidak terang;
(iii) tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam  iklan;
(iv) tidak ditulis nombor Kad Pengenalan;
(v) tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai sedang berkhidmat; dan
(vi) tidak ditandatangani.


9. Alamat Permohonan dan tarikh tutup 

(a) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada:

Ketua Setiausaha
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 21 Menara KPKK,
Lot 4G9 Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100 Putrajaya

Tarikh tutup permohonan : Tiada tarikh tutup permohonan
Tempoh Sah Laku permohonan adalah selama setahun.  Sekiranya calon masih berminat, permohonan perlu diperbaharui selepas SETAHUN.

(b) Calon-calon yang ingin memohon Borang KPKK 01/09 melalui Pos, hendaklah menyertakan sampul surat berukuran 16sm x 23sm beralamat sendiri dan dilekatkan setem RM0.50 dan di hantar ke alamat di atas.

(i) Hanya pemohon yang layak dan melepasi tapisan akan dipanggil temu duga apabila ada kekosongan bagi jawatan yang dipohon 

(ii) Kementerian ini tidak akan bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan calon-calon yang akan menghadiri temu duga tersebut

(iii) Hanya calon yang berjaya dalam urusan temu duga akan dimaklumkan.
Malaysia Hosting MERCUMAYA.NET

Langganlah jawatan kosong melalui e-mail.

Dapatkan info jawatan kosong terkini terus kepada email anda. Sila masukkan email anda dibawah dan klik pada Submit.

Advertisement

Advertise here

Lagi jawatan kosong berkaitan :

0 comments:

Dapatkan langganan PERCUMA

Jadilah sebahagian dari 10K pelanggan kami ! Kini lebih mudah untuk melanggan iklan jawatan kosong. Dapatkan info jawatan kosong terkini di Malaysia terus kepada email anda.

Setelah anda melanggan, sila pastikan anda pergi ke email yang dimasukkan dan sila approved langganan anda.

My Ping in TotalPing.com Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector My Zimbio
Business Blogs Top career_jobs blogs Business Blogs - Blog Rankings Top Blogs - Blog DirectoryCareer-Jobs blog Bloggers - Meet Millions of Bloggers Feedage Grade A rated
Find us on | About Me | Powered by Blogger | Dibawakan oleh Mizan.
back to top