Sila kongsi info / jawatan kosong ini sekarang..

Jawatan kosong kerajaan dan swasta terkini 2015

Monday, 16 July 2012

Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang (UMP) Julai 2012

 |  at  2:35 am  | Inspirasi by  Jawatan Kosong No comments


IKLAN PERJAWATAN BUKAN AKADEMIK

1. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (TETAP : KEKOSONGAN 1)
Tangga Gaji P1 RM2,145.88 (Minimum) - RM5,553.48 (Maksimum)
P2 RM2,254.37 (Minimum) - RM5,861.53 (Maksimum)
P3 RM2,367.59 (Minimum) - RM6,196.56 (Maksimum)

Kelayakan:
(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer atau
teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1RM2,145.88); atau
(ii) ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1RM2,353.44); atau
(iii) ijazah sarjana dalam bidang sains komputer atau teknologi
maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1RM2,664.78); atau
(iv) ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang sains komputer,
teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41:P1RM2,976.11)
dan (b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

Syarat Lantikan Tambahan
Bagi jawatan yang ditawarkan di Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi.
Keutamaan kepada calon :
a) mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman dalam
bidang pembangunan sistem aplikasi.
b) mencapai Kepujian sekurang-kurangnya C6 dalam Bahasa Inggeris
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.
c) mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.00 pada peringkat ijazah sarjana
muda (tertakluk kepada budibicara Jawatankuasa Pemilih).

PENETAPAN GAJI PERMULAAN
Gaji permulaan yang lebih tinggi pada P1 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa
Melantik UMP berasaskan pengalaman kerja atau kemahiran yang mana berkaitan.

SYARAT-SYARAT UMUM
Pemohon-pemohon yang memohon jawatan di atas adalah tertakluk kepada syaratsyarat
dalam skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

TARAF JAWATAN
Jawatan akan dilantik secara tetap.

CALON-CALON YANG MEROKOK TIDAK DIGALAKKAN MEMOHON
PERMOHONAN OLEH PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT
Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau
Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua
Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi
Tahunan tiga (3) tahun terakhir, salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini dan
ulasan majikan sama ada menyokong atau tidak permohonan selaras dengan
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan
Perkhidmatan) 2012, Para 18.

UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN
Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan berumur kurang
dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah dibuat secara Online dengan mengisi maklumat pemohon di
laman web rasmi UMP iaitu http://www.ump.edu.my.

 Sila klik disini untuk mendaftar secara online melalui e-Recruitment

Calon diwajibkan mencetak
Surat Pengesahan Permohonan Online (Selepas tamat mengisi butiran
permohonan melalui web rasmi UMP). Permohonan yang tidak dibuat secara Online
melalui laman web rasmi UMP tidak akan dilayan.

Sila nyatakan jawatan yang dimohon di penjuru kiri muka hadapan sampul surat.
Permohonan yang lengkap beserta dengan salinan-salinan sijil akademik dan lain-lain
dokumen berkaitan yang telah disahkan hendaklah dihantar kepada :

PENDAFTAR,
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG,
LEBUHRAYA TUN RAZAK,
26300 GAMBANG, KUANTAN,
PAHANG DARUL MAKMUR
(U/P : UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR,
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)


CATATAN AM
(a) Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu
duga.
(b) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan daripada tarikh
tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
(c) Pemohon yang pernah membuat permohonan pada iklan-iklan yang lalu
dinasihatkan mengemukakan semula permohonan jika masih berminat dan layak.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN:
Pada atau sebelum 27 Julai 2012.
Tarikh akhir penerimaan dokumen permohonan setelah mengisi maklumat di
laman web rasmi UMP, http://www.ump.edu.my adalah pada 3 Ogos 2012.

Malaysia Hosting MERCUMAYA.NET

Langganlah jawatan kosong melalui e-mail.

Dapatkan info jawatan kosong terkini terus kepada email anda. Sila masukkan email anda dibawah dan klik pada Submit.

Advertisement

Advertise here

Lagi jawatan kosong berkaitan :

0 comments:

Dapatkan langganan PERCUMA

Jadilah sebahagian dari 10K pelanggan kami ! Kini lebih mudah untuk melanggan iklan jawatan kosong. Dapatkan info jawatan kosong terkini di Malaysia terus kepada email anda.

Setelah anda melanggan, sila pastikan anda pergi ke email yang dimasukkan dan sila approved langganan anda.

My Ping in TotalPing.com Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector My Zimbio
Business Blogs Top career_jobs blogs Business Blogs - Blog Rankings Top Blogs - Blog DirectoryCareer-Jobs blog Bloggers - Meet Millions of Bloggers Feedage Grade A rated
Find us on | About Me | Powered by Blogger | Dibawakan oleh Mizan.
back to top